Intresset för konst

Alla som är intresserade av konst i dess breda bemärkelse har verkligen hittat rätt. Du kanske tycker att det låter lite väl brett, och så är det också, men precis det är vad som är så fint med konst.

Vad är egentligen konst?

Vad är egentligen konst, vad betyder det och hur har uppfattningen om vad det är förändrats över tid? Vilka är de största konstriktningarna då och nu, och vilka konstnärer bör du som är intresserad av ämnet ha koll på? Det här är bara några exempel på vad du kan läsa om på den här sidan.

Man kan dela in konst i olika områden, så som arkitektur, design och bildkonst. Man kan också dela in konsten i olika riktningar under olika århundraden (eller kortare/längre perioder), så som exempelvis Renässanskonst, Barockkonst, Medeltidskonst och Modernism.

Vad räknas som konst?

Förutom att dela in begreppet i olika riktningar och perioder är en vanlig fråga och ett hett diskussionsämne vad som egentligen räknas till begreppet konst. Kan vem som helst göra konst och kan vad som helst bli konst – och vad krävs i så fall innan något räknas som konst? Det här finns det inget givet svar på, men däremot många åsikter. Några av inläggen som du kommer att kunna läsa här behandlar dessa frågeställningar på olika sätt, där det diskuteras och reflekteras över frågan.

Hur ser du på konst? Måste det finnas en konstnär bakom ett verk för att det ska räknas som konst, och måste i så fall denna konstnär vara utbildad eller etablerad på något speciellt sätt? Vi hoppas att du kan inspireras av innehållet på den här sajten!