Debatten om kultur

Debatten om kultur är ständigt aktuell och olika former av kultur diskuteras i både TV, tidningar och online på olika sociala medier. Att kultur är något som behövs tror vi inte behöver diskuteras utan det kan vara mångfalden bland allt som händer som vi kan ta upp till ytan i vår debatt om kulturen.

Tecknad bild på debatt om kultur

Musik

Musiken är en uttrycksform där artister och musiker får uttrycka sig genom sång och melodier. Vi är många som gärna slår oss ner i våra fåtöljer och lyssnar på någon form av musik. Det kan vara allt från klassisk musik till hård rock musik och allt där emellan. Vi lyssnar på musik när vi känner oss glada och vi lyssnar på musik när vi är mer nedstämda. Det finns musik för alla olika tillfällen.

Teater

Det är inte alla städer och samhällen som har tillgång till regelbunden teater. De flesta för att det kostar för mycket för kommunerna att driva detta och privatteatrar lyser med sin frånvaro på mindre ställen. Vill man se teater så får man åka till huvudstaden eller till någon annan större stad som Göteborg och Malmö. Det vore på sin plast med mer bidrag till teatrarna på alla orter.

Film

Film är bäst på bio har det sagts och det är säkert många som håller med om detta. Men med dagens digitala samhälle så får vi möjligheterna att kunna se film och serier på ett enkelt sätt via våra datorer, surfplattor och vid vissa tillfällen genom mobiltelefonen. Med ständig uppkoppling så kan vi när vi helst önskar kolla på en film. Åker vi tåg långa sträckor så kan detta vara ett bra sätt att få tiden att gå.